ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 940110-001

สถานที่ติดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 6.88308
Longtitude: E 101.23360

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
09/04/2013

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2C Firmware: V2.20

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By DTAC

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:940110-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.