ภาคใต้ตอนล่าง
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [940110-001] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
VIEW INFO DSS BRAM [940710-001] บ้านเตราะแก่น
VIEW INFO DSS BRAM [940918-001] อบต.แหลมโพธิ์
VIEW INFO DSS BRAM [950108-001] อบต.ท่าสาป
VIEW INFO DSS BRAM [960200-001] ต.กูบู
VIEW INFO DSS BRAM [960602-001] ตำบลสาวอ
VIEW INFO DSS BRAM [960900-001] หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 960200-001
GPS: 6.312 N,101.9695 E,Alt:0 m.
ต.กูบู อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 05:05:00 12/02/2015

รายงานสถานีเสีย

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
แจ้งเสียเมื่อ25/08/2020T08:00
อุปกรณ์ที่เสีย
อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียดต้องการอับเกรดระบบเป็น 3G/4G LTE และการซ่อมบำรุงรักษา

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.