สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:28:18 27/2/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.19 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 42.4 %RH
ความเร็วลม 7.6 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 490 W/m2
ความกดอากาศ 1010.31 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min