สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940918-001
GPS: 6.935 N,101.3081 E,Alt:0 m.
อบต.แหลมโพธิ์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 11:40:12 30/6/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1003.27 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min