สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 960200-001
GPS: 6.312 N,101.9695 E,Alt:0 m.
ต.กูบู อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:21:39 29/6/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.38 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 999.99 hPa
ปริมาณฝน 272048582402599362232320.0 mm./5Min