แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 500513-001
GPS: 18.96415 N,99.22565 E,Alt:444 m.
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:05:00 29/09/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.97 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 81.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1001 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.55 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 9.1 mm.
แบตเตอรี 7.07 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 7.6 mm.ประมวลภาพถ่ายอัตโนมัติ

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.