แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 500513-001
GPS: 18.96415 N,99.22565 E,Alt:444 m.
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:55:00 11/08/2022

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.76 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 59.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 778 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 7 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.55 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 3.8 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 10.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 41.5 mm.
แบตเตอรี 5.93 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 4.5 mm.ประมวลภาพถ่ายอัตโนมัติ

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.