แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:05:00 29/09/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.58 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 80.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 71.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 694 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1035.6 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 6.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 6.1 mm.
แบตเตอรี 6.57 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.