แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:30:00 17/08/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.32 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 73.8 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.8 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 458 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1017.66 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.8 mm.
แบตเตอรี 12.99 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.6 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.