ภาคใต้ตอนบน
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [770403-001] โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

APRS MAP

คำอธิบายสัญลักษณ์
หมายถึง ท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดหรือเวลากลางวัน
หมายถึง ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือตอนกลางคืน
หมายถึง ฝนกำลังตก
หมายถึง แจ้งเตือนฝนตกหนักสะสมเกิน 50มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง แจ้งเตือนน้ำท่วมจากฝนตกหนักสะสมเกิน 100มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง สภาพอากาศร้อนจัด
หมายถึง สภาพอากาศหนาวจัด
หมายถึง สภาพอากาศมีลมแรงหรือพายุ
หมายถึง สถานีรายงานผลผ่านระบบ APRS
หมายถึง สถานีเสียรายงานผลไม่ได้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 770403-001
GPS: 11.2938 N,99.376198 E,Alt:78 m.
โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานีเสีย

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
แจ้งเสียเมื่อ25/08/2020T08:00
อุปกรณ์ที่เสีย
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
รายละเอียดสถานีถูกย้ายออก ไม่ถูกติดตั้ง


สามารถทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ตามขั้นตอนในคู่มือตรวจซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นที่ลิงค์ดาวน์โหลด
aws_maintenance.pdf

หรือ
ติดต่อแจ้งซ่อมโดยตรงจากผู้ผลิตและติดตั้งได้ที่

บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
โทร.0844233510 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.