ภาคใต้ตอนล่าง
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [940110-001] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
VIEW INFO DSS BRAM [940710-001] บ้านเตราะแก่น
VIEW INFO DSS BRAM [940918-001] อบต.แหลมโพธิ์
VIEW INFO DSS BRAM [950108-001] อบต.ท่าสาป
VIEW INFO DSS BRAM [960200-001] ต.กูบู
VIEW INFO DSS BRAM [960602-001] ตำบลสาวอ
VIEW INFO DSS BRAM [960900-001] หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940110-001
GPS: 6.88308 N,101.2336 E,Alt:2 m.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 08:15:00 29/11/2022

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ - °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด - %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด - %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอร์รี 7.02 Volt 0% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.