แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530116-001
GPS: 17.717461 N,100.210808 E,Alt:90 m.
ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 04:25:00 06/08/2022

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.94 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 91.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1002.83 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 9 mm.
แบตเตอรี 5.51 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.