แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:40:00 26/01/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.82 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 17.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 29.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 29.9 %RH
ความเร็วลม 3.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.7 %RH
ทิศทางลม 351° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 722 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 646 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1006.65 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.76 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.