แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 21:35:00 29/09/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.69 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 77.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด - W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1004.46 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.7 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 2.7 mm.
แบตเตอรี 11.01 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.