แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 20:25:00 17/08/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.9 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 93.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 72.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 628 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.23 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.7 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 11.9 mm.
แบตเตอรี 13.12 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.1 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.