แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 00:15:00 23/02/2022

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 20.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 20.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 20.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 94 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 5 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 13.5 mm.
แบตเตอรี 13.22 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.