แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940110-001
GPS: 6.88308 N,101.2336 E,Alt:2 m.
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 22:25:00 02/07/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.88 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 70 %RH
ความเร็วลม 5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.8 %RH
ทิศทางลม 190° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 987 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 300 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 6.82 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.