แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940110-001
GPS: 6.88308 N,101.2336 E,Alt:2 m.
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:55:00 25/09/2021

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ -20 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด -20 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง NAN °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 4.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 22 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 22 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 300 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 6.84 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.