แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940710-001
GPS: 6.7394 N,101.5427 E,Alt:0 m.
ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 03:35:00 25/02/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 21.02 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 22.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 85.8 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 3 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.43 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 11.8 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.