แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 950108-001
GPS: 6.5403 N,101.2505 E,Alt:0 m.
ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:16:00 05/02/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.28 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 27.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 76.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 81.8 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 543 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 543 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1011.43 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.86 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.