แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 960200-001
GPS: 6.312 N,101.9695 E,Alt:0 m.
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 05:05:00 12/02/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 19.56 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 21.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 88.9 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.7 %RH
ทิศทางลม 165° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1009.84 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.71 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.