แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 960602-001
GPS: 6.451 N,101.4887 E,Alt:0 m.
ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 05:00:00 24/12/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 99 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 98.7 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 99 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1003.95 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 43 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 107.8 mm.
แบตเตอรี 10.51 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.