แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 960900-001
GPS: 5.925808 N,101.643804 E,Alt:0 m.
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รายงานสถานีเสีย

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
แจ้งเสียเมื่อ25/08/2020T08:00
อุปกรณ์ที่เสีย
อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียดต้องการอับเกรดระบบเป็น 3G/4G LTE และการซ่อมบำรุงรักษา

สามารถทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ตามขั้นตอนในคู่มือตรวจซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นที่ลิงค์ดาวน์โหลด
aws_maintenance.pdf

หรือ
ติดต่อแจ้งซ่อมโดยตรงจากผู้ผลิตและติดตั้งได้ที่

บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
โทร.0844233510 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.