ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [540118-001] เทศบาลตำบลช่อแฮ
VIEW INFO DSS BRAM [540702-001] อบต.สรอย


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 540118-001
GPS: 18.0888004302979 N,100.210998535156 E,Alt:0 m.
เทศบาลตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รายงานสถานีเสีย

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
แจ้งเสียเมื่อ14/07/2012T14:00
อุปกรณ์ที่เสียเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศ เซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมผัส แบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพ
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
รายละเอียด


สามารถทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ตามขั้นตอนในคู่มือตรวจซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นที่ลิงค์ดาวน์โหลด
/aws_maintenance.pdf

หรือ
ติดต่อแจ้งซ่อมโดยตรงจากผู้ผลิตและติดตั้งได้ที่

บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
โทร.0894757880 หรือ 0859499859 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.