ภาคอีสาน
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ผลตรวจ ข้อมูลสถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [302101-001] ภูพิมานรีสอร์ท


นครราชสีมา


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 302101-001
GPS: 14.711067 N,101.346667 E,Alt:444 m.
ภูพิมานรีสอร์ท ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:25:00 07/12/2013

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.8 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 93° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 161 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1014.26 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 3.7 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น -->
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.